Vyhledat

 

Odborné články

Ocenění pedagogů ke Dni učitelů

Ředitelka ZŠ Gebauerova Radka Hanusová byla u příležitosti Dne učitelů oceněna statutárním městem Ostrava v kategorii Výrazná pedagogická osobnost...

 

celý článek

 

Školní časopis Sovička informuje o projektu

Jak žijí děti v Ghaně / Den otevřených dveří / Akademie / Návštěva klauna Hopsalína

21.1.2011 k nám do školy přijela humanitární pracovnice, která prožila několik měsíců v africké Ghaně. Žáci naší školy i ZŠ Karasova, kteří se této akce také zúčastnili, se z jejího poutavého vyprávění a prezentace dozvěděli o životě ghanských dětí, africké přírodě a dalších zajímavostech. Žáci plnili spoustu úkolů souvisejících s novými informacemi a na závěr jim byly předány obrázky a dopisy od afrických dětí.

celý článek

 

Romské děti a střední vzdělávání

(čtk, an) Podle studie společnosti GAC až 16 procent romských dětí vycházejících z 9. tříd běžných ZŠ poblíž sociálně vyloučených lokalit ve vzdělávání nepokračuje. Častěji než jejich vrstevníci směřují romské děti na obory s výučním listem, které řada z nich nedokončí. Jen 14 procent z nich přechází na maturitní obory, kam naopak míří většina ostatních žáků. Méně než dvě procenta se jich hlásí na gymnázia, řekl Karel Čada z GAC.

celý článek

 

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu (2007)

celý článek

 

Vzdělávání Romů a jejich integrace do české společnosti

Vzdělávání je významným procesem humanizace celé společnosti. Je procesem, při kterém dochází k získávání vědomostí, schopností, dovedností, ale také k utváření mravních a estetických hodnot a postojů k ostatním lidem bez ohledu na jejich původ. Vzdělávání je tedy i hlavním nástrojem integrace a uplatnění jedince v multikulturní společnosti. Jakou roli může hrát vzdělávání z hlediska vztahu majoritní společnosti vůči Romům, kteří jsou tradiční a také jednou z nejpočetnějších minorit v České republice?

celý článek

 

Mezinárodní srovnávací studie k problematice vzdělávání, zaměstnávání a bydlení Romů

Přes určité odchylky v situaci Romů v partnerských zemích a také přes rozdílná současná legislativní či politická opatření jejich vlád či místních samospráv je zřejmé, že v základní rysech je situace Romů a její příčiny ve všech partnerských zemích až překvapivě podobná.

celý článek

 

Ministerstvo školství chce podpořit romské žáky

Dostat romské děti z praktických škol a zajistit jejich lepší vzdělání se letos pokusí ministerstvo školství. V rámci dotačních programů rozdělí na pomoc dětem se špatným sociálním zázemím celkem 64 milionů korun. Uvedla to na veřejném slyšení v Senátu náměstkyně ministryně školství Klára Laurenčíková.

celý článek

 

Neúměrné množství romských dětí se vzdělává v základních školách praktických

Podle Amnesty International jsou u nás romské děti neúměrně často zastoupeny v bývalých zvláštních školách, kterým se dnes říká základní školy praktické a vyučuje se v nich podle školního vzdělávacího plánu pro žáky s „lehkým mentálním postižením". V některých částech České republiky prý romské děti tvoří více než 80 procent žáků těchto škol. Výzkumníka Amnesty International pro Evropu a Střední Asii Fotise Filippou pozvala k mikrofonu Jana Šustová.

celý článek

 

Na ZŠ Gebauerova chtějí překonat handicapy prostředí

Na ZŠ Gebauerova funguje od března projekt nazvaný Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí. Ten mohl být realizován díky spolupráci s obecně prospěšnou společností Envi A.

celý článek

 

Barevný svět na Karasce

V tomto školním roce byl na základní škole v Karasově ulici v Ostravě - Mariánských Horách realizován projekt Barevný svět za finanční podpory MŠMT. Byl určen dětem z přípravných tříd, které pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

celý článek

 

Co s volným časem?

V budově Základní školy Vrchlického v Ostravě - Radvanicích byl 21. prosince slavnostně zakončen celoroční preventivní projekt Městské policie Ostrava s názvem "Co s volným časem"? realizovaný v rámci neinvestiční účelové dotace města Ostravy. Kromě představitelů města, odborů školství a kultury, městské policie i vedení obvodu se zúčastnily také děti, které se do projektu zapojily.

celý článek

 

Pátý ročník výstavy Svět podle nás

Už popáté se v porubské Nové síni Galerie výtvarného umění koná výstava pod názvem Svět podle nás. Je zaměřena na svět dětí, jejichž životní cesty nebyly vždy jednoduché. Výstava vzniká za spolupráce s Fondem ohrožených dětí, soukromou ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami na ulici Aviatiků, ZŠ a MŠ Spartakovců a ZŠ Karasova. Malovaná dílka jsou doprovázena animačními programy pro děti z nejrůznějších škol, poutavá jsou i pro veřejnost, která ocení projekt zaměřený na vnímání světa, života i umění dětmi vyrůstajícími v nepříznivých životních podmínkách. Výstava je otevřená až do 20. února.

celý článek

 

Estetická výchova

Přelom roku většinou nutí k malému zamyšlení a bilancování. Přestože naším zřizovatelem není obec, jsme její nedílnou součástí. Naše základní škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem předškolního věku, žákům I. stupně základní školy a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami o 1. do 9. ročníku.

celý článek

 

Nesedávej panenko v koutě

Díky Občanskému sdružení Rytmus jsme se mohli připojit k mezinárodní akci. Projektem Společně to zvládneme jsme podpořili myšlenku "Nesedávej panenko v koutě aneb… Týden pro inkluzi". Akce se účastnili žáci, učitelé, asistenti ZŠ Karasova, Ostrava - Mariánské Hory a ZŠ speciální pro žáky s kombinovanými vadami, senioři, terapeutičtí pracovníci z Domova pro seniory Korýtko.

celý článek

 

Týden pro inkluzi

Díky Občanskému sdružení Rytmus jsme se mohli připojit k mezinárodní akci. Projektem Společně to zvládneme jsme podpořili myšlenku "Nesedávej panenko v koutě aneb... Týden pro inkluzi". Účastníci: žáci, učitelé, asistenti ZŠ Karasova, Ostrava - Mariánské Hory; žáci, učitelé, asistenti ZŠ speciální pro žáky s kombinovanými vadami; senioři a terapeutičtí pracovníci z Domova pro seniory Korýtko. Téma: Podzim života.

celý článek

 
 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky