Vyhledat

 

Partneři projektu

Společnost Envi. A. o.p.s. vznikla v roce 2007. Posláním o. p. s. je všemožná podpora podmínek pro optimální osobní rozvoj a vzdělání dětí a mládeže vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí s cílem jejich účinné integrace do zdravě fungujících sociálních, kulturních a ekonomických struktur společnosti, podpora počátečního a terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, podpora dětí a mládeže v udržitelném rozvoji, enviromentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Cílem o. p. s. je podpora a rozvoj vzdělanosti a ekonomické, sociální a kulturní adaptability společnosti, podpora jejich složek, sociálních skupin a obyvatel, zvyšování jejich konkurenceschop­nosti, podpora spolupráce vzdělávacích institucí a soukromého a veřejného sektoru, přenosu informací a znalostních technologií mezi terciární sférou a praxí, a to i přes hranice České republiky.

 

ZŠ Gebauerova

ZŠ GebauerovaZákladní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Sídlo Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava
Ředitelka Mgr. Radka Hanusová
Telefon 596 134 328, 731 152 658
E-mail hanusova@estetika-projekt.cz
Web http://www.zsgebauerova.czTřídy zapojené do projektu

2010/20110. ročník1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
2011/20120. ročník1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCharakteristika školy

Základní školu navštěvují děti z oblasti Ostravy-Přívozu. Velká část žáků je z rodin sociokulturně znevýhodněných – toto znevýhodnění se škola snaží eliminovat nižšími počty dětí ve třídách, tzv. rodinným přístupem k žákům a zapojením do různých mimoškolních aktivit a projektů, jejichž cílem je toto počáteční znevýhodnění srovnat.

Od školního roku 2008/2009 jsme zavedli v nultém, prvním a od šk. roku 2009/2010 i druhém ročníku alternativní formu výuky dle Projektu „Koncepce školy s rozšířenou výukou estetické výchovy“, jejíž metody jsou pro děti přitažlivé, motivují k učení a zvyšují šance žáků na úspěšné uplatnění na trhu práce i v životě. Součástí školy jsou přípravné ročníky, ve kterých se děti připravují na úspěšné zvládnutí 1. třídy.

Pro všechny žáky zajišťujeme účelné bezplatné využití volného času v odpoledních hodinách v nepovinných předmětech a v zájmových kroužcích (keramické, výtvarné, počítačové, hudební, sportovní, taneční). Žáci jezdí každoročně do „Školy v přírodě“. Spolupracujeme s organizacemi, které zajišťují po vyučování bezplatné doučování žáků.

Od školního roku 2008/2009 otvíráme také jednoletý Kurz na ukončení základního vzdělání pro širší veřejnost, ve kterém si mohou doplnit základní vzdělání lidé, kteří ukončili povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání.

ZŠ má tělocvičnu s vybavením na gymnastiku, míčové hry a nově rekonstruován areál školního hřiště vybavený multifunkčním hřištěm s umělým povrchem na míčové hry, 2 venkovními stoly na stolní tenis, kuželkami, rozběhovou dráhou a doskočištěm na skok do dálky. Hřiště je určeno pro potřeby školy i pro širší veřejnost po domluvě se správcem. Součástí areálu je i odpočinkový prostor s pergolou pro výuku venku a hracími prvky pro děti přípravných ročníků a družiny.

Koncepce školy - dokument ke stažení (formát PDF)
Hodnocení tříd EsV - dokument ke stažení (formát PDF)

Fotogalerie

Galerie: Partneři - Společná akademie žáků ZŠ Gebauerova a ZŠ Karasova

 
 
 
 
 

Zobrazit podrobnosti a další fotografie

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky