Vyhledat

 

Partneři projektu

Společnost Envi. A. o.p.s. vznikla v roce 2007. Posláním o. p. s. je všemožná podpora podmínek pro optimální osobní rozvoj a vzdělání dětí a mládeže vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí s cílem jejich účinné integrace do zdravě fungujících sociálních, kulturních a ekonomických struktur společnosti, podpora počátečního a terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, podpora dětí a mládeže v udržitelném rozvoji, enviromentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Cílem o. p. s. je podpora a rozvoj vzdělanosti a ekonomické, sociální a kulturní adaptability společnosti, podpora jejich složek, sociálních skupin a obyvatel, zvyšování jejich konkurenceschop­nosti, podpora spolupráce vzdělávacích institucí a soukromého a veřejného sektoru, přenosu informací a znalostních technologií mezi terciární sférou a praxí, a to i přes hranice České republiky.

 

ZŠ Karasova

ZŠ KarasovaZŠ Karasova

Sídlo Karasova 6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Ředitelka Mgr. Jana Vrbicová
Telefon 596 622 460
E-mail vrbicova@estetika-projekt.cz
Web http://zskarasova.webnode.cz/Třídy zapojené do projektu

2010/20110. ročník0. ročník1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
2011/20120. ročník0. ročník1. ročník3. ročník4. ročníkCharakteristika školy

Žáci školy pocházejí ze sociokulturně slabě podnětného prostředí a při zapojení do výchovně vzdělávacího proudu se u nich setkáváme se značnými motorickými obtížemi, malou vytrvalostí a nedostatečnou motivací pro zvládnutí trivia. Žáci naší školy dochází ze tří lokalit. Většinou je doprovází jejich rodiče, kteří obvykle pro děti i přicházejí po vyučování. Většina rodičů je evidována na Úřadu práce, maminky jsou na mateřské dovolené nebo v domácnosti. Pouze malé procento rodičů je příležitostně brigádně zaměstnáno, jen ojediněle pracují ve vlastní stavební firmě.

Škola se nachází ve starší městské zástavbě, v poměrně klidné oblasti , se snadnou dostupností spoji MHD. Umožňuje vzdělávání intaktním žákům, i žákům se specifickými výukovými a výchovnými potřebami.

Třídy základní školy poskytují výchovu a vzdělávání dětem se specifickým handicapem, ať už je to smyslová vada nebo ztížená sociální přizpůsobivost, pomalejší psychomotorické tempo jako neměnná součást temperamentu nebo patologické rodinné prostředí. Třídy slouží i jako diagnostické před vřazením některých dětí do základní školy praktické, pro výukové obtíže.

Škola má zkušenosti i s integrací žáků v běžné základní škole, případně žáků s výukovými nároky na úrovni speciální základní školy - dříve pomocné školy, v proudu vzdělávání odpovídajícímu základní škole praktické - dříve zvláštní školy.

Naše škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem se specifickými poruchami učení se symptomatologií LMD ( ADHD ) a také dětem s vadami řeči a sluchu.

Koncepce školy - dokument ke stažení (formát PDF)

Fotogalerie

Galerie: Partneři - Společná akademie žáků ZŠ Gebauerova a ZŠ Karasova

 
 
 
 
 

Zobrazit podrobnosti a další fotografie

Galerie: Partneři - ZŠ Karasova - 2010/2011 - schůzka realizačního týmu 10.12.2010

 
 
 
 
 

Zobrazit podrobnosti a další fotografie

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky