Vyhledat

 

Partneři projektu

Společnost Envi. A. o.p.s. vznikla v roce 2007. Posláním o. p. s. je všemožná podpora podmínek pro optimální osobní rozvoj a vzdělání dětí a mládeže vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí s cílem jejich účinné integrace do zdravě fungujících sociálních, kulturních a ekonomických struktur společnosti, podpora počátečního a terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, podpora dětí a mládeže v udržitelném rozvoji, enviromentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Cílem o. p. s. je podpora a rozvoj vzdělanosti a ekonomické, sociální a kulturní adaptability společnosti, podpora jejich složek, sociálních skupin a obyvatel, zvyšování jejich konkurenceschop­nosti, podpora spolupráce vzdělávacích institucí a soukromého a veřejného sektoru, přenosu informací a znalostních technologií mezi terciární sférou a praxí, a to i přes hranice České republiky.

 

ZŠ Trmice

ZŠ TrmiceStřední škola a Základní škola, Trmice, příspěvková organizace

Sídlo Václavské nám. 10, 400 04 Trmice
Ředitelka Mgr. Pavel Caitaml
Telefon 475 620 575
E-mail bendelova@estetika-projekt.cz
Web http://www.zvstrmice.cz/Třídy zapojené do projektu

2010/20110. ročník1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
2011/20120. ročník1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCharakteristika školy

Speciální základní škola a Praktická škola je právnickou osobou a právním nástupcem státní příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Ústecký kraj, Velká Hradební 48, PSČ 400 01, na základě zřizovací listiny čj.: 16/2001. Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 14 683/2001-14 ze dne 30.3.2001 přešla organizace s účinností od 1.4.2001 do působnosti Ústeckého kraje.

Škola sdružuje tyto subjekty:

  1. Základní školu praktickou
  2. Základní školu speciální
  3. Praktickou školu
    • 78-62-C/001 Praktická škola jednoletá (JKOV: 63-41-3/00)
    • 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá (JKOV: 63-42-3/00)
  4. Školní družinu

 

Koncepce školy - dokument ke stažení (PDF)

Zpráva ze společných školních akcí ve III. Monitorovacím období (PDF)

Fotogalerie

Galerie: Partneři - Návštěva v Mostu a v Trmicích

 
 
 
 
 

Zobrazit podrobnosti a další fotografie

Galerie: Partneři - Společná akademie ZŠ Zlatnická a ZŠ Trmice

 
 
 
 
 

Zobrazit podrobnosti a další fotografie

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky