Vyhledat

 

Partneři projektu

Společnost Envi. A. o.p.s. vznikla v roce 2007. Posláním o. p. s. je všemožná podpora podmínek pro optimální osobní rozvoj a vzdělání dětí a mládeže vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí s cílem jejich účinné integrace do zdravě fungujících sociálních, kulturních a ekonomických struktur společnosti, podpora počátečního a terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, podpora dětí a mládeže v udržitelném rozvoji, enviromentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Cílem o. p. s. je podpora a rozvoj vzdělanosti a ekonomické, sociální a kulturní adaptability společnosti, podpora jejich složek, sociálních skupin a obyvatel, zvyšování jejich konkurenceschop­nosti, podpora spolupráce vzdělávacích institucí a soukromého a veřejného sektoru, přenosu informací a znalostních technologií mezi terciární sférou a praxí, a to i přes hranice České republiky.

 

ZŠ Zlatnická

ZŠ ZlatnickáZákladní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

Sídlo Zlatnická 186/4, 434 01 Most 1
Ředitelka Mgr. Oldřiška Ráczová
Telefon 476 118 243
E-mail raczova@estetika-projekt.cz
Web http://www.zschanov.cz/Třídy zapojené do projektu

2010/20110. ročník1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
2011/20120. ročník1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCharakteristika školy

Naše škola se nachází uprostřed „romského“ sídliště Chanov, jsme tedy „romskou“ školou. Za dobu své třicetileté existence se stala neoddělitelnou součástí zdejšího dění. Škola se snaží řešit výchovu a vzdělávání dětí odlišného etnika a odlišné kultury. Vzhledem ke specifiku romské národnostní menšiny, odlišnému pohledu na svět a jiným životním hodnotám je nutné respektovat individuální zvláštnosti každého dítěte a právo na individuální vzdělávací tempo. Za klíčový považujeme úspěšný „školní start“. Vstup do školy je mezníkem ve vývoji každého dítěte. U romských dětí se navíc jedná o seznamování s jinou kulturou a sociálním prostředím, proto přechod z domácího do školního prostředí není pro děti jednoduchý.

Koncepce školy - dokument ke stažení (formát PDF)

Fotogalerie

Galerie: Partneři - ZŠ Zlatnická - 2010/2011 - Společný projektový den Jaro - 2.B, 3.A a 4.A

 
 
 
 
 

Zobrazit podrobnosti a další fotografie

Galerie: Partneři - Návštěva v Mostu a v Trmicích

 
 
 
 
 

Zobrazit podrobnosti a další fotografie

Galerie: Partneři - Společná akademie ZŠ Zlatnická a ZŠ Trmice

 
 
 
 
 

Zobrazit podrobnosti a další fotografie

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky