Vyhledat

 

Pro žáky 

Tato stránka je tvořena pro žáky, kteří se účastní našeho projektu.
 
Pro 1. ročník
Pracovní listy k procvičování psaní a počítání, procvičování písmen, sčítání a odčítání, procvičování psaní písmen, slabik, slov i vět, diktáty, pětiminutovky, básničky, říkanky a písničky…
 
Český jazyk
Procvičování druhů vět, synonym, párových souhlásek, vyjmenovaných slov, slovních druhů, pravopisná cvičení a mnoho dalšího…
 
Český jazyk - 2. ročník
Procvičíme si čtení s porozuměním, slovní druhy, významy slov i abecedu
 
Český jazyk - 3. ročník
Procvičíme si párové souhlásky, vyjmenovaná slova, větné vzorce, významy slov i mluvnické kategorie
 
Matematika
Počítáme do 20. Procvičujeme jednotky hmotnosti, geometrické tvary, sčítáme a odčítáme do 100.
Počítáme jednoduché příklady na písemné dělení nebo písemné násobení.
Zkusíme si pětiminutovky, malou násobilku nebo matematické křížovky.
 
Matematika - 2.ročník
Procvičíme si násobení a dělení, sčítání a odčítání, počítání do 100 zajímavými úlohami
 
Matematika - 3.ročník
Procvičíme si násobení a dělení do 100, dělení se zbytkem, sčítáme a odčítáme do 1 000.
 
Procvičte si názvy stromů, keřů hub, druhů zeleniny nebo ovoce. Složte si puzzle s obrázky živočichů,zahrajte společenskou hru Riskuj nebo si zopakujte učivo o lidském těle -
 
Prvouka – 2.ročník
Poznáváme hospodářská zvířata, přírodu, naučíme se hodiny a spousta dalších zajímavých cvičení.
 
Prvouka – 3.ročník
Učíme se živou a neživou přírodu, určujeme světové strany, orientujeme se v mapě, procvičujeme si pravidla silničního provozu…
 
Angličtina
V obrázkových křížovkách si zopakujeme jednoduchá anglická slovíčka
 
Interaktivní tabule
Pro učitele, kteří používají ve výuce interaktivní tabuli

 

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky