Vyhledat

 

Vzdělávací semináře

23.3.2011 Kategorie: Vzdělávání pedagogů

Cílová skupina pedagogů a asistentů pedagogů je v projektu považována za velmi důležitou, neboť jsou to oni, kdo vstupují do vztahu s žákem a formují jeho charakter.

Semináře jsou z důvodu vzdálenosti realizovány ve dvou krajích – Moravskoslezský (ZŠ Gebauerova, ZŠ Karasova) a Ústecký (ZŠ Most, SZŠ a PŠ Trmice).
 
Časová dotace jednoho semináře: 8 vyučovacích hodin

Počet účastníků jednoho semináře: 22

 

Vzdělávání pedagogů

"Evaluace v každodenní vzdělávací praxi"

Podtéma:
„Problém evaluace v českém transformovaném školství, my učitelé, naši žáci a jejich rodiče“

celý článek

 

"Vyučování jako podnětné zážitkové pole"

Podtéma:
"Zážitek není jenom prožitek"

celý článek

 

"Matematika a život, krása a matematika"

Podtéma:
Matematiku můžeme chápat jako souhrn lidských aktivit“(Kuřina, F., Půlpán, Z.)

celý článek

 

"Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi..."

Podtéma:
„Jak rozvíjet čtenářské dovednosti dětí mladšího školního věku“

celý článek

 

"Kultura je…., multikulturní výchovou rozumíme…."

Podtéma:
“Psychologické, filozofické, estetické, sociologické vysvětlení pojmu kultura“

celý článek

 

„Pomáháme si: Rodina a škola společně nad hodnotou a perspektivou života dětí" (Rodina a škola ve vzájemné součinnosti)

Podtéma:
„Ptejme se dětí, i když máme představu o jejich možnostech a budoucnosti“

celý článek

 

Estetická a tvořivě-výrazová výchova v Rámci Multikulturní výchovy – tentokrát s důrazem na výtvarnou výchovu

Podtéma:
„Kulturou bývá označováno vše, co vyšlo z ducha člověka…“

celý článek

 
 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky